bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 29

Činové pak Davida krále první i poslední popsáni jsou v knize Samuele proroka, a v knize Nátana proroka, též v knize Gáda proroka,