bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 30

Se vším kralováním i silou jeho, i se všemi příběhy časů při něm i při lidu Izraelském, i při všech královstvích zemských.