bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 4

Totiž tři tisíce centnéřů zlata, zlata z Ofir, a sedm tisíc centnéřů stříbra přečištěného k potažení stěn domů svatých,