bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 6

Tedy knížata čeledí otcovských a knížata pokolení Izraelských, i hejtmané a setníci i úředníci nad dílem královským dobrovolně obětovali.