bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 8

Kdožkoli měli kamení drahé, dávali do pokladu domu Hospodinova do rukou Jechiele Gersunského.