bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 9

I veselil se lid, že tak ochotně obětovali; nebo celým srdcem dobrovolně obětovali Hospodinu. Nýbrž i král David radoval se radostí velikou.