bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 1

Když se pak zmocnil Šalomoun syn Davidův v království svém, a Hospodin Bůh jeho byl s ním, a zvelebil ho náramně: