bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 10

Protož dej mi moudrost a umění, aťbych vycházeti mohl před lidem tímto i vcházeti. Nebo kdož by mohl souditi tento lid tvůj tak mnohý?