bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 13

I navrátil se Šalomoun s výsosti, kteráž byla v Gabaon, do Jeruzaléma, od stánku úmluvy, a tak kraloval nad Izraelem.