bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 15

I složil král stříbra a zlata v Jeruzalémě jako kamení, a dříví cedrového jako planého fíkoví, kteréž roste v údolí u velikém množství.