bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 16

Přivodili také Šalomounovi koně z Egypta a koupě rozličné; nebo kupci královští brávali koupě rozličné za slušnou mzdu.