bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 4

(Truhlu pak Boží přivezl byl David z Kariatjeharim, připraviv jí místo; nebo byl rozbil jí stan v Jeruzalémě.)