bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 8

I řekl Šalomoun Bohu: Ty jsi učinil otci mému Davidovi milosrdenství veliké, mne jsi též ustanovil králem místo něho.