bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 10 verš 1

Tedy odšel Roboám do Sichem; nebo tam sešel se byl všecken Izrael, aby ho ustanovili za krále.