bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 10 verš 11

Nyní tedy, otec můj těžké břímě vzložil na vás, já pak přidám břemene vašeho; otec můj trestal vás bičíky, ale já biči uzlovatými.