bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 10 verš 12

Potom přišel Jeroboám i všecken lid k Roboámovi dne třetího, jakž byl vyřkl král, řka: Navraťte se ke mně dne třetího.