bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 10 verš 13

I odpověděl jim král tvrdě. Nebo opustil král Roboám radu starců,