bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 10 verš 14

A mluvil k nim vedlé rady mládenců, řka: Otec můj stížil jho vaše, já pak k němu přidám; otec můj trestal vás bičíky, ale já biči uzlovatými.