bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 10 verš 19

A tak odstoupili synové Izraelští od domu Davidova až do dnešního dne.