bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 10 verš 2

Stalo se pak, když o tom uslyšel Jeroboám syn Nebatův, jsa v Egyptě, kamž byl utekl před králem Šalomounem, navrátil se Jeroboám z Egypta.