bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 10 verš 4

Otec tvůj stížil jho naše, protož nyní polehč služby otce svého tvrdé a břemene jeho těžkého, kteréž vložil na nás, a budeme tobě sloužiti.