bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 10 verš 5

Kterýž řekl jim: Po třech dnech navraťte se ke mně. I odšel lid.