bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 10 verš 6

V tom radil se král Roboám s starci, kteříž stávali před Šalomounem otcem jeho, ještě za života jeho, řka: Kterak vy radíte, jakou odpověd mám dáti lidu tomu?