bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 10 verš 8

Ale on opustil radu starců, kterouž dali jemu, a radil se s mládenci, kteříž odrostli s ním, a stávali před ním.