bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 11 verš 10

Zaraha, Aialon a Hebron, kteráž byla v pokolení Judově a Beniaminově města hrazená.