bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 11 verš 12

A v jednom každém městě složil štíty a kopí, a opatřil ta města velmi dobře, a tak kraloval nad Judou a Beniaminem.