bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 11 verš 13

Kněží také a Levítové, kteříž byli ve všem Izraeli, postavili se k němu ze všech končin svých.