bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 11 verš 17

A tak utvrdili království Judské, a zsilili Roboáma syna Šalomounova za tři léta, a po ta tři léta chodili po cestě Davidově a Šalomounově.