bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 11 verš 18

Potom pojal sobě Roboám ženu, Mahalat, dceru Jerimota syna Davidova, a Abichail, dceru Eliaba syna Izai.