bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 1

I stalo se, když utvrdil království Roboám a zmocnil je, opustil zákon Hospodinův, i všecken Izrael s ním.