bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 10

I nadělal král Roboám místo nich pavéz měděných, a poručil je úředníkům nad drabanty, kteříž ostříhali brány domu královského.