bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 11

A když král chodíval do domu Hospodinova, přicházívali drabanti a nosili je; potom též zase přinášeli je do pokoje drabantů.