bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 12

Když se pak ponížil, odvrátila se od něho prchlivost Hospodinova, a neshladil ho do cela, tak jakož se k Judovi v dobrých věcech ohlašoval.