bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 14

Kterýž činil zlé věci; nebo neustavil srdce svého, aby hledal Hospodina.