bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 16

I usnul Roboám s otci svými, a pochován jest v městě Davidově, a kraloval Abiáš syn jeho místo něho.