bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 4

A pobral města hrazená, kteráž byla v Judstvu, a přitáhl až k Jeruzalému.