bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 6

I ponížili se knížata Izraelská i král, a řekli: Spravedlivýť jest Hospodin.