bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 8

A však sloužiti jemu budou, aby zkusili, co jest to mně sloužiti, a sloužiti králům zemským.