bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 13 verš 14

Tedy spatřiv Juda, an válka jim s předu i s zadu, zvolali k Hospodinu, a kněží troubili v trouby.