bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 13 verš 16

A tak utíkali synové Izraelští před Judou, ale dal je Bůh v ruku jejich.