bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 13 verš 6

Ale povstal Jeroboám syn Nebatův, služebník Šalomouna syna Davidova, a zprotivil se pánu svému.