bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 14 verš 1

Když pak usnul Abiáš s otci svými, a pochovali jej v městě Davidově, kraloval Aza syn jeho místo něho. Za jeho dnů v pokoji byla země deset let.