bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 14 verš 12

I ranil Hospodin Mouřeníny před Azou a před lidem Judským, tak že utíkali Mouřenínové.