bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 14 verš 14

Pohubili také všecka města vůkol Gerar; strach zajisté Hospodinův připadl na ně. I vzebrali všecka města; nebo mnoho kořistí v nich bylo.