bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 14 verš 15

Též i obyvatele v staních při dobytcích zbili, a zajavše ovec velmi mnoho a velbloudů, navrátili se do Jeruzaléma.