bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 14 verš 2

I činil Aza to, což se dobře líbilo Hospodinu Bohu jeho.