bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 14 verš 3

Nebo zbořil oltáře cizí i výsosti, a stroskotal obrazy jejich, a posekal háje jejich.