bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 14 verš 4

A přikázal Judovi, aby hledali Hospodina Boha otců svých, a ostříhali zákona a přikázaní jeho.