bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 14 verš 5

Zkazil, pravím, po všech městech Judských výsosti a slunečné obrazy, a bylo v pokoji království za času jeho.