bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 14 verš 6

Zatím vzdělal města hrazená v Judstvu, proto že v pokoji byla země, aniž jaká proti němu válka povstala těch let; nebo Hospodin dal jemu odpočinutí.